Huiveringwekkend goede gedichten Marjolijn de Cocq, Het Parool Een adembenemende bundel Geertjan de Vugt, De Volkskrant Omslag: Herman Houbrechts

In het vlees gaat over de vraag wat het betekent pijn te lijden, lief te hebben en te sterven – en voor wie je dat doet.

De bundel werd genomineerd voor de Grote Poëzieprijs en door De Standaard genoemd als een van de Beste Boeken van 2020. Twee gedichten werden opgenomen in De 44: Beste gedichten van de Herman De Coninckprijs 2021.

Reacties
Een uiterst boeiende, intense en uitdagende dichtbundel Alfred Schaffer, De Groene Amsterdammer In het vlees is een schitterende bundel, vol met scherpe gedachten in poëtische taal die een melancholische en serene sfeer oproepen. De gedichten zijn gedachte-experimenten, kleine talige onderzoeken, denkbewegingen van een scherpe filosofische geest. Koen Schouwenburg, De Lage Landen Doordrenkt van een intellectueel, filosofisch én doorvoeld lijden (dat bijna gelijk is aan liefhebben) Marjolijn de Cocq, Het Parool Een even uitvoerige als gulle bundel ... Schitterende regels ... Met groot gevoel voor enjambement Jeroen Dera, De Standaard Strenge abstractie wordt verluchtigd met dikwijls bedrieglijk eenvoudige beeldspraak Alfred Schaffer, De Groene Amsterdammer Ten Napel gebruikt ... sonnetten die hij ... bewust beschadigd heeft, tot Judasachtige proporties. [Dankzij dat middel] kan Ten Napel elk wij kritiseren. Niet alleen een schare gelovigen, maar ook toevallige bewoners van een stuk afgebakend land. ... Daarmee maakt hij ook ruimte vrij voor een soort bezield verband voorbij het christendom, waarin één volk uitverkoren was. Van dat idee had hij, afkomstig uit een gereformeerde gemeente, in de voorganger Het woedeboek al afgescheid genomen. Nu bloedt zijn sonnet aan de onderkant. In de richting van een 'jullie', lezers en overige medemensen op de planeet? Marc Kregting, Neerlandistiek Een openbaring! Intense poëzie van de buitencategorie die boeit, woelt, tergt en niet loslaat Paul Roelofsen, Meander Een diepgravend onderzoek naar de relaties tussen geloof, met name het verlies daarvan, lichamelijke pijn en gemeenschapszin Gaston Franssen, De Reactor De bundel opent met een reeks van liefst 140 sonnetten gevolgd door de zinderende cyclus 'Het uitschot: Iskariot' waarin de dichter die vaste vorm loslaat ... De dichter heeft zijn 140 sonnetten van Romeinse nummers voorzien, maar die staan in de bundel niet in de juiste volgorde. ... Het is alsof de dichter een narratief aan diggelen heeft geslagen. Jeroen Dera, De Standaard Ten Napel maakt van Judas een complexe figuur, een ontroerende, individuele spreekstem die een contrast vormt met de meer essayistische sonnetten Sander Becker, Trouw Als klap op de vuurpijl is er in dit compositorisch doorwrochte hoogstandje nog een appendix; een bundel buiten de bundel vanuit het perspectief van 'het uitschot' Judas Iskariot; de apostel die Jezus heeft verraden. Marjolijn de Cocq, Het Parool