In het vlees

Huiveringwekkend goede gedichten

Marjolijn de Cocq, Het Parool

In het vlees gaat over de vraag wat het betekent pijn te lijden, lief te hebben en te sterven – en voor wie je dat doet.

De bundel werd genomineerd voor de Grote Poëzieprijs en door De Standaard genoemd als een van de Beste Boeken van 2020. Twee gedichten werden opgenomen in De 44: Beste gedichten van de Herman De Coninckprijs 2021.

*

Een uiterst boeiende, intense en uitdagende dichtbundel

Alfred Schaffer, De Groene Amsterdammer

In het vlees is een schitterende bundel, vol met scherpe gedachten in poëtische taal die een melancholische en serene sfeer oproepen. De gedichten zijn gedachte-experimenten, kleine talige onderzoeken, denkbewegingen van een scherpe filosofische geest. En als geheel is het een mooi portret van een rusteloos innerlijk.”

Koen Schouwenburg, De Lage Landen

Doordrenkt van een intellectueel, filosofisch én doorvoeld lijden (dat bijna gelijk is aan liefhebben)

Marjolijn de Cocq, Het Parool

Een even uitvoerige als gulle bundel ... Schitterende regels ... Met groot gevoel voor enjambement

Jeroen Dera, De Standaard

Strenge abstractie wordt verluchtigd met dikwijls bedrieglijk eenvoudige beeldspraak

Alfred Schaffer, De Groene Amsterdammer

Een openbaring! Intense poëzie van de buitencategorie die boeit, woelt, tergt en niet loslaat

Paul Roelofsen, Meander

In het vlees is een diepgravend onderzoek naar de relaties tussen geloof, met name het verlies daarvan, lichamelijke pijn en gemeenschapszin

Gaston Franssen, De Reactor

“De bundel opent met een reeks van liefst 140 sonnetten gevolgd door de zinderende cyclus 'Het uitschot: Iskariot' waarin de dichter die vaste vorm loslaat ... De dichter heeft zijn 140 sonnetten van Romeinse nummers voorzien, maar die staan in de bundel niet in de juiste volgorde. ... Het is alsof de dichter een narratief aan diggelen heeft geslagen.”

Jeroen Dera, De Standaard

Ten Napel maakt van Judas een complexe figuur, een ontroerende, individuele spreekstem die een contrast vormt met de meer essayistische sonnetten

Sander Becker, Trouw

“Als klap op de vuurpijl is er in dit compositorisch doorwrochte hoogstandje nog een appendix; een bundel buiten de bundel vanuit het perspectief van 'het uitschot' Judas Iskariot; de apostel die Jezus heeft verraden.”

Marjolijn de Cocq, Het Parool

Waar is de poëzie eigenlijk in deze gedichten?

Kiki Coumans, Awater